Naše služby

Každoroční kontroly

Každoroční kontrola komínu přináší výhody jako prevence požáru, zajištění bezpečnosti a optimalizace provozu. Tato služba umožňuje odhalení případných problémů, čištění zbytků spalin a kontrolu na přítomnost poškození. Pravidelná kontrola komínu zvyšuje jeho životnost, snižuje riziko úniku škodlivých látek a zajišťuje efektivní a bezproblémové vytápění.

Vložkování komínů

Vložkování komínu přináší výhody jako zlepšení tahu, minimalizaci rizika úniku spalin, energetickou efektivitu a bezpečnost. Je to ideální řešení pro poškozené komíny a umožňuje adaptaci na nová spalovací zařízení. Vložkování komínu je cenově efektivní a udržitelné, zajišťuje optimální provoz a dlouhou životnost komínu.

Nerezové venkovní komíny

Stavba nerezových venkovních komínů přináší výhody jako odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dlouhou životnost a snadnou instalaci. Tyto komíny jsou vyrobeny z nerezové oceli, což zajišťuje vysokou odolnost vůči korozi a tepelnému namáhání. Díky svému konstrukčnímu provedení jsou venkovní komíny snadno a rychle instalovatelné na různých typech budov.

Frézování komínu

Frézování komínu je postup, který přináší výhody jako odstranění nečistot, zlepšení tahu a optimalizaci výkonu. Tato služba se provádí pomocí speciálních frézovacích nástrojů, které odstraňují saze, zbytky spalin a jiné nečistoty z vnitřních stěn komínu. Frézování komínu zajišťuje optimální průchod spalin, minimalizuje riziko požáru a zlepšuje energetickou efektivitu spalování.

Revize spalinových cest

Služba revize spalinových cest přináší výhody jako zajištění bezpečnosti, optimalizace výkonu a minimalizace rizika úniku škodlivých látek. Při této službě se provádí důkladná kontrola spalinových cest, včetně komínu a dalších komponentů, aby se identifikovaly případné problémy, jako jsou ucpání, poškození nebo nedostatečná izolace. Revize spalinových cest umožňuje včasné odstranění těchto problémů, což zajišťuje optimální průchod spalin, zlepšuje výkon spalovacího zařízení a minimalizuje riziko nebezpečí spojených s únikem spalin.

Galerie

Kontaktujte nás

Adresa

Radek Hřebíček, Slunná 251, 790 01 Jeseník

Telefon

734 553 315